ALL.0124626
0.04
ALL.0124627
0.04
ALL.0124628
0.04
ALL.0124629
0.04
ALL.0124630
0.04
ALL.0136058
0.06
ALL.0124497
0.16
ALL.0124501
0.16
ALL.0124500
0.22
ALL.0124499
0.23
ALL.0125357
0.23
ALL.0125358
0.23
ALL.0127302
0.23
ALL.0121750
0.37
ALL.0125386
0.39
ALL.0126017
0.39
ALL.0125845
0.47
ALL.0126117
0.47
ALL.0137204
0.52
ALL.0137205
0.52
ALL.0135590
0.61
ALL.0124498
0.62
ALL.0126018
0.62
ALL.0126019
0.62
ALL.0125844
0.78
ALL.0135257
0.78
ALL.0135315
0.78
ALL.0135316
0.78
ALL.0137361
0.86
ALL.0135380
0.97
ALL.0135687
0.97
ALL.0028082
1.00
ALL.0135688
1.03
ALL.0135689
1.03
ALL.0135691
1.03
ALL.0135692
1.03
ALL.0135292
1.09
ALL.0013846
1.10
ALL.0129013
1.13
ALL.0126585
1.16
ALL.0135314
1.17
ALL.0117840
1.19
Εμφάνιση άλλου προϊόντος 48