ALL.0107545
0.03
ALL.0107546
0.04
ALL.0109251
0.11
ALL.0108797
0.13
ALL.0108894
0.16
ALL.0108778
0.19
ALL.0108846
0.24
ALL.0108896
0.25
ALL.0109250
0.25
ALL.0108861
0.26
ALL.0107651
0.31
ALL.0108897
0.31
ALL.0109186
0.31
ALL.0108875
0.35
ALL.0108898
0.35
ALL.0108874
0.37
ALL.0107623
0.38
ALL.0108947
0.38
ALL.0002616
0.40
ALL.0108022
0.41
ALL.0108907
0.43
ALL.0108844
0.44
ALL.0113743
0.45
ALL.0107652
0.47
ALL.0108859
0.50
ALL.0108948
0.50
ALL.0108799
0.57
ALL.0000566
0.69
ALL.0108860
0.69
ALL.0002617
0.78
ALL.0106974
0.82
ALL.0002618
0.89
ALL.0000550
1.00
ALL.0000634
1.07
ALL.0108862
1.13
ALL.0000631
1.14
ALL.0000564
1.22
ALL.0001509
1.22
ALL.0002637
1.37
ALL.0087849
1.38
ALL.0107992
1.38
ALL.0002736
1.43
ALL.0000216
1.52
ALL.0108841
1.57
ALL.0087842
1.58
Εμφάνιση άλλου προϊόντος 48