ALL.0124217
0.12
ALL.0124238
0.31
ALL.0124214
0.34
ALL.0124215
0.34
ALL.0106948
0.35
ALL.0106814
0.41
ALL.0124218
0.62
ALL.0106900
0.63
ALL.0108838
0.76
ALL.0124216
1.09
ALL.0125508
1.16
ALL.0125507
1.24
ALL.0109188
1.76
ALL.0108572
1.79
ALL.0124204
1.86
ALL.0124220
1.86
ALL.0125506
1.86
ALL.0125509
1.86
ALL.0130584
1.86
ALL.0130589
1.86
ALL.0019501
2.10
ALL.0106823
2.20
ALL.0107842
2.20
ALL.0135776
2.26
ALL.0107310
2.29
ALL.0107161
2.52
ALL.0108501
2.52
ALL.0108589
2.52
ALL.0121898
2.55
ALL.0125503
2.79
ALL.0107128
2.83
ALL.0124221
2.95
ALL.0107487
3.08
ALL.0130585
3.10
ALL.0130586
3.10
ALL.0130587
3.10
ALL.0130588
3.10
ALL.0135779
3.23
ALL.0125502
3.26
ALL.0107933
3.34
ALL.0004453
3.44
ALL.0107843
3.46
Εμφάνιση άλλου προϊόντος 48