ALL.0107587
0.16
ALL.0000471
0.29
ALL.0124402
0.54
ALL.0109428
0.57
ALL.0124397
0.62
ALL.0106975
0.69
ALL.0107305
0.94
ALL.0109329
0.94
ALL.0109236
1.20
ALL.0137053
1.23
ALL.0106790
1.26
ALL.0106928
1.38
ALL.0000129
2.71
ALL.0000130
3.26
ALL.0006548
3.31
ALL.0001274
3.33
ALL.0109371
3.46
ALL.0137442
3.80
ALL.0118004
3.89
ALL.0058891
4.09
ALL.0109328
4.09
ALL.0001275
4.26
ALL.0117995
4.39
ALL.0117996
4.40
ALL.0083156
4.49
ALL.0117997
4.75
ALL.0106861
5.04
ALL.0081482
5.09
ALL.0081483
5.09
ALL.0081485
5.09
ALL.0081487
5.09
ALL.0083157
5.12
ALL.0106976
5.35
ALL.0006926
6.32
ALL.0006944
6.50
Εμφάνιση άλλου προϊόντος 39