ALL.0124188
0.04
ALL.0107596
0.06
ALL.0135778
0.06
ALL.0107598
0.07
ALL.0107529
0.08
ALL.0107597
0.08
ALL.0108715
0.09
ALL.0136576
0.09
ALL.0107642
0.16
ALL.0135794
0.16
ALL.0107641
0.19
ALL.0135785
0.36
ALL.0232041
0.39
ALL.0135786
0.42
ALL.0135795
0.45
ALL.0108657
0.53
ALL.0135788
0.55
ALL.0136590
0.55
ALL.0140757
0.62
ALL.0108648
0.76
ALL.0136574
0.78
ALL.0126918
0.93
ALL.0001349
0.99
ALL.0178263
1.12
ALL.0126101
1.24
ALL.0126899
1.30
ALL.0126901
1.30
ALL.0000606
1.39
ALL.0126544
1.40
ALL.0178264
1.52
ALL.0178265
1.52
ALL.0124461
1.71
ALL.0178268
1.92
ALL.0178266
1.95
ALL.0116430
1.96
ALL.0126380
2.17
ALL.0107489
2.20
ALL.0126381
2.33
ALL.0126248
2.71
ALL.0108770
2.83
ALL.0108771
2.83
ALL.0108772
2.83
ALL.0136681
2.90
ALL.0136682
2.90
ALL.0136683
2.90
ALL.0001350
2.99
ALL.0041504
3.20
ALL.0001409
3.26
Εμφάνιση άλλου προϊόντος 48