Παρελκόμενα

ALL.0109034
0.31
ALL.0107429
0.49
ALL.0106918
1.57
ALL.0107914
2.52
ALL.0108967
3.78
ALL.0108120
4.09
ALL.0107355
7.55
ALL.0109388
10.07
ALL.0108923
13.22
ALL.0109465
13.85
ALL.0107621
14.48
ALL.0001911
18.16
ALL.0109239
24.55
ALL.0107984
119.59