Εσωτερικά PC

ALL.0002973
0.46
ALL.0002978
0.66
ALL.0002968
0.71
ALL.0002967
0.73
ALL.0002981
0.73
ALL.0002980
0.83
ALL.0002979
0.92
ALL.0002982
1.00
ALL.0094578
1.00
ALL.0002986
1.19
ALL.0002974
1.34
ALL.0002845
1.39
ALL.0002985
1.43
ALL.0099044
1.45
ALL.0002991
1.57
ALL.0002987
1.79
ALL.0001522
1.94
ALL.0001369
2.29
ALL.0002969
2.47
ALL.0001379
2.92
ALL.0002990
3.09
ALL.0001387
3.16
ALL.0000836
4.13
ALL.0001374
4.31
ALL.0094580
4.78
ALL.0008270
5.68
ALL.0001378
5.94
ALL.0000846
6.98