ALL.0109190
0.09
ALL.0109203
0.09
ALL.0109256
0.09
ALL.0109257
0.09
ALL.0109489
0.16
ALL.0109427
0.22
ALL.0109490
0.22
ALL.0109477
0.24
ALL.0108830
0.38
ALL.0002769
0.55
ALL.0002780
0.55
ALL.0108817
0.63
ALL.0108867
0.63
ALL.0002781
0.68
ALL.0002786
0.70
ALL.0108647
0.76
ALL.0108671
0.76
ALL.0108833
0.76
ALL.0002770
0.81
ALL.0002772
0.81
ALL.0002778
0.81
ALL.0108831
0.94
ALL.0002773
1.01
ALL.0108820
1.07
ALL.0108835
1.07
ALL.0002771
1.12
ALL.0108912
1.13
ALL.0002784
1.36
ALL.0108819
1.45
ALL.0233561
1.49
ALL.0107563
1.57
ALL.0107985
1.57
ALL.0107988
1.57
ALL.0108832
1.57
ALL.0108837
1.57
ALL.0112770
1.78
ALL.0108062
1.83
ALL.0108077
1.83
ALL.0108102
1.83
ALL.0108113
1.83
ALL.0107986
1.89
ALL.0108816
1.89
ALL.0233719
2.01
ALL.0108103
2.08
ALL.0000218
2.10
ALL.0233285
2.17
Εμφάνιση άλλου προϊόντος 15