Αντικλεπτικά

ALL.0107338
0.03
ALL.0107382
0.06
ALL.0109289
0.07
ALL.0107246
0.08
ALL.0107247
0.08
ALL.0107277
0.08
ALL.0107279
0.08
ALL.0107280
0.08
ALL.0107326
0.08
ALL.0107330
0.08
ALL.0107333
0.08
ALL.0109229
0.08
ALL.0094058
0.09
ALL.0107286
0.09
ALL.0109228
0.10
ALL.0109291
0.10
ALL.0094059
0.11
ALL.0107284
0.11
ALL.0107340
0.11
ALL.0107342
0.11
ALL.0107343
0.11
ALL.0107281
0.12
ALL.0107283
0.12
ALL.0107339
0.12
ALL.0107341
0.18
ALL.0107344
0.25
ALL.0107345
0.25
ALL.0109466
0.25
ALL.0107334
0.28
ALL.0107335
0.28
ALL.0109292
0.31
ALL.0107285
0.76
ALL.0107336
0.76
ALL.0107337
0.76
ALL.0107346
0.76
ALL.0107631
3.15