Κεντρικοί Πίνακες

ALL.0109252
3.46
ALL.0109304
3.78
ALL.0108104
5.66
ALL.0109309
5.66
ALL.0107691
16.99
ALL.0087425
21.44
ALL.0005662
23.80
ALL.0107036
25.81
ALL.0106817
28.32
ALL.0107424
28.32
ALL.0106949
68.61
ALL.0059123
113.29
ALL.0108044
149.17
ALL.0003953
155.51
ALL.0107501
159.24
ALL.0108257
179.38