Κεντρικοί Πίνακες

ALL.0109252
3.46
ALL.0109304
3.78
ALL.0108104
5.66
ALL.0109309
5.66
ALL.0107691
16.99
ALL.0005662
23.55
ALL.0107036
25.81
ALL.0106817
28.32
ALL.0107424
28.32
ALL.0108100
30.21
ALL.0087425
30.27
ALL.0106949
68.61
ALL.0008654
71.91
ALL.0059123
113.29
ALL.0108044
149.17
ALL.0003953
153.87
ALL.0107501
159.24
ALL.0108257
179.38